Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie EIC Transition

Beschikbaar subsidiebedrag: € 131,4 miljoen
Met de EIC Transition kun je met een subsidie van maximaal € 2,5 miljoen je innovatieve idee succesvol verder uitwerken tot een business case

Wat houdt EIC Transition in?

EIC Transition financiert innovatieactiviteiten die verder gaan dan het experimentele proof-of-principle in het laboratorium. Deze subsidie kan bijvoorbeeld een vervolg geven aan technologie die eerder ontwikkeld is in een EIC Pathfinder-project.
EIC Transition ondersteunt de validatie van nieuwe technologie in het laboratorium en in relevante toepassingsomgevingen en geeft subsidie voor de ontwikkeling van een businesscase en (business) model voor het toekomstig commercieel inzetten van de innovatie.

EIC Transition biedt financiering voor projecten op elk gebied van wetenschap of technologie, maar heeft speciale belangstelling voor medische technologie en apparaten, en technologieën voor het opwekken en opslaan van energie.

Aanvragen van EIC Transition

Er gaan diverse calls for proposal uit waarop gereageerd kan worden. Individuele aanvragers (mkb's, spin-offs, start-ups, onderzoeksorganisaties, universiteiten) of kleine consortia (max. 5 partners) kunnen een aanvraag indienen.
Voor 2022 zijn de aanvragen beperkt tot innovaties die tot stand gekomen zijn in een EIC Pathfinder-project (inclusief projecten die worden gefinancierd in het kader van EIC-pilot Pathfinder) of een European Research Council (ERC)-projecten.

Je moet aantonen dat je de eigenaar, houder van intellectuele eigendomsrechten (IPR) bent, of over de nodige rechten beschikt om de resultaten van een van deze in aanmerking komende projecten te commercialiseren.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down