Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie EFRO

Beschikbaar subsidiebedrag: € 50,6 miljoen
Met het EFRO programma ondersteunt de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de coronacrisis.

Wat houdt EFRO in?

De EFRO subsidie is bedoeld ter opbouw van de Europese economie die geraakt is als gevolg van de coronacrisis. Het subsidiebudget wordt verdeeld onder verschillende regio's in Nederland. Per regio zijn er verschillende 'uitvragen' waar subsidiebudget voor beschikbaar is.

Het subsidiepercentage is bij de meeste EFRO aanvragen 70%. Soms zijn er geen maximale subsidies, of zijn ze vrij hoog (1,5 miljoen per project). Er wordt in totaal 45 tot 50 miljoen euro verwacht.

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen regio Noord- Nederland (SNN), Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg), Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en West-Nederland (Kansen voor West).

 

Welke activiteiten worden gesubsidieerd met EFRO?

De EFRO heeft twee pijlers: het opbouwen van de Europese economie na de coronacrisis en het op de baan houden van de transitie naar een groene, digitale en veerkrachtige economie. Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie' ligt de nadruk minder op samenwerkingsprojecten tussen mkb en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie. De nadruk ligt meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase).

Welke onderwerpen hierbinnen precies aan bod komen verschilt per regioprogramma en per oproep.

EFRO aanvragen

Wil je EFRO aanvragen? Vul dan kosteloos onze subsidiescan in en start jouw aanvraag.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down