Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DHI-subsidie aanvragen

Nederlandse (mkb-) ondernemingen met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen de DHI-subsidie aanvragen. Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert.
Home » Subsidieoverzicht » Internationaal Ondernemen » DHI-subsidie aanvragen

Wat is de DHI-subsidie en wie kan het aanvragen

Het doel van de DHI-subsidie is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export-/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden. Hiertoe stelt de RVO drie instrumenten ter beschikking. De regeling is primair gericht op het mkb, maar ook grootbedrijven kunnen onder voorwaarden een aanvraag indienen.

De RVO heeft bekend gemaakt dat de looptijd van de DHI wordt verlengd tot en met 31 december 2025. In 2024 kunnen aanvragers indienen vanaf 15 januari tot en met 31 december. Let op: Beoordeling vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden DHI-subsidie

De belangrijkste voorwaarden zijn hieronder beschreven:

  • Er zijn minimaal 3 werknemers in dienst. Zo niet, dan moet aannemelijk worden gemaakt dat de capaciteit van de onderneming structureel is gewaarborgd;
  • Gemiddelde jaaromzet van minimaal € 100.000 euro in de afgelopen 3 jaar. Is de gemiddelde jaaromzet lager? Dan is indienen alsnog mogelijk als je kan aantonen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het project;
  • Subsidie wordt aangevraagd voor één doelland;
  • Het project sluit aan bij de reguliere activiteiten van het bedrijf;
  • Beursbezoek is uitgesloten.

Handige links

Beschikbare DHI-instrumenten

De DHI bestaat uit drie instrumenten:

  1. Demonstratieprojecten: Binnen dit instrument kan je een technologie, product of dienst op buitenlandse markten demonstreren. Het doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat de technologie, het product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.
  2. Haalbaarheidsstudies: Je onderzoekt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering van een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen;
  3. Investeringsvoorbereidingsprojecten: Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit je om te investeren in een van de DHI-landen. Je gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoek je de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

De subsidie bedraagt maximaal 70% en kan oplopen tot € 200.000 voor een demonstratieproject en € 100.000 voor een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsstudie.

De DHI-subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de DHI-subsidie doe je heel makkelijk via SubsidyCloud. Onze experts staan voor je klaar om jou te ondersteunen. Vul simpelweg onze gratis subsidiescan in en zie direct of je in aanmerking komt, of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

chevron-down