Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DHI-subsidieregeling

Beschikbaar subsidiebedrag: € 8,5 miljoen
De DHI-regeling is gericht op Nederlandse (mkb-) ondernemingen met internationale ambitie die hun mogelijkheden in kaart willen brengen

Wat is de DHI-subsidieregeling

Er is een nieuwe openstelling en bijbehorend subsidieplafond gepubliceerd voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Aanvragen voor deze vijfde openstelling kunnen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor 2023 is € 4,5 miljoen beschikbaar voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

Voor de beoordeling en selectie van aanvragen in de vijfde openstelling gelden dezelfde criteria als in de vierde openstelling. In het streven naar duurzame economische groei, wordt vanaf 2023 wel extra financiering mogelijk gemaakt voor DHI-projecten die bijdragen aan vergroening. Voor dergelijke projecten is het maximale subsidiepercentage 70% van de subsidiabele kosten in plaats van 50%.

Over de DHI subsidieregeling

Het doel van de regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

DHI subsidie doelstellingen

Voor de openstelling van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 zijn er de volgende doelstellingen.

  • Oplossingen tegen klimaatverandering: Uw project draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Door bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
  • Omgeving aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering: Uw project kijkt naar maatregelen om de omgeving voor te bereiden op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de bebouwde omgeving aan te passen.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water: Uw project helpt mee met het behouden en verbeteren van oppervlaktewater, grondwater en zeewater. Daarnaast draagt u ook bij aan het onderhouden van waterstroomgebieden en mariene systemen.
  • Overgang naar een circulaire economie: Uw project draagt bij aan versterking van de circulaire economie.
  • Voorkomen en bestrijden van vervuiling: Uw project helpt met het voorkomen of bestrijden van luchtvervuiling, bodemvervuiling, grond- en oppervlaktewatervervuiling, lichtvervuiling en geluidsvervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen: Uw project beschermt en herstelt de biodiversiteit en ecosystemen op grote schaal.

Handige links

chevron-down