Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DHI-subsidie aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: € 8,5 miljoen
Nederlandse (mkb-) ondernemingen met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten kunnen de DHI-subsidie aanvragen. De DHI-regeling is gericht op het streven naar duurzame economische groei en voor DHI-projecten die bijdragen aan vergroening.

Wat is de DHI-subsidieregeling en wie kan het aanvragen

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Aanvragen voor deze vijfde openstelling kunnen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de beoordeling en selectie van aanvragen in de vijfde openstelling gelden dezelfde criteria als in de vierde openstelling. In het streven naar duurzame economische groei, wordt vanaf 2023 extra financiering mogelijk gemaakt voor DHI-projecten die bijdragen aan vergroening. Voor dergelijke projecten is het maximale subsidiepercentage 70% van de subsidiabele kosten in plaats van 50%.

Over de DHI subsidieregeling

Het doel van de regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

Handige links

Beschikbare instrumenten

De DHI bestaat uit drie modules:

  1. Demonstratieprojecten: Binnen dit instrument kan je een technologie, product of dienst op buitenlandse markten demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat de technologie, het product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land. Beursbezoek is uitgesloten.
  2. Haalbaarheidsstudies: Je onderzoekt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.
  3. Investeringsvoorbereidingsprojecten: Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit je om te investeren in een van de DHI-landen. Je gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoek je de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

De DHI-subsidie aanvragen?

Het aanvragen van deze subsidie doe je heel makkelijk via SubsidyCloud. Onze experts staan voor je klaar om jouw DHI-aanvraag in te dienen. Vul simpelweg onze gratis subsidiescan in en zie direct op hoeveel subsidie jij kans maakt, of neem contact op via de contactgegevens welke te vinden zijn aan de onderzijde van deze pagina.

chevron-down