Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DHI Exportsubsidie

Beschikbaar subsidiebedrag: € 8.5 miljoen
De DHI-regeling is gericht op Nederlandse (mkb-) ondernemingen met internationale ambitie die hun mogelijkheden in kaart willen brengen

Wat is de DHI Exportsubsidie

Met demonstratieprojecten, haalbaarheids-, en investeringsvoorbereidingsstudies kunnen de mogelijkheden voor de onderneming op een markt in kaart worden gebracht. DHI is nu voor alle landen beschikbaar, met uitzondering van Nederland en de sanctielanden.

Wie kunnen er indienen?

Nederlandse mkb-ondernemingen die internationale ambitie hebben. Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert dit een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Instrumenten DHI subsidie

  • Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten zijn projecten waarmee Nederlandse bedrijven in het doelland hun technologie in een praktijksituatie demonstreren.  Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur van externe expertise, apparatuur en materialen). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 subsidie.

  • Haalbaarheidsstudies

Studie naar technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur van externe expertise, apparatuur en materialen). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 100.000.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Studie waarin de aspecten worden geanalyseerd die relevant zijn voor het nemen van een investeringsbeslissing in een van de DHI-landen, met focus op de technische en financiële haalbaarheid. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 100.000.

Deadlines

Voor deze regeling geldt de systematiek 'first come, first serve'. Meld je project daarom zo snel mogelijk bij ons aan! Je kunt de DHI-subsidie aanvragen vanaf 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is.

Minimaal twee weken voor de deadline moet een quickscan ingediend zijn om te bepalen of jouw project past binnen de regeling. Wacht hier dus niet te lang mee!
chevron-down