Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Deelregeling Internationalisering

Beschikbaar subsidiebedrag: € 750.000
De Deelregeling Internationalisering versterkt de internationale positie van Nederlandse ondernemers in de creatieve sector

Wat is de regeling?

De Deelregeling Internationalisering ondersteunt projecten binnen de Creatieve Industrie die bijdragen aan het ontwikkelen, versterken en profileren van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Er is een jaarlijks budget van €750.000 beschikbaar gesteld, verdeeld over drie aanvraagrondes. Het budget is voor 75% beschikbaar voor de prioriteitslanden: België, China, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Indonesië, Suriname, Japan, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. De resterende 25% is beschikbaar voor alle andere landen. De Deelregeling is opgezet volgens de voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering.

Algemene voorwaarden

Als jouw project genoeg bijdraagt aan de volgende doelstellingen van de deelregeling, dan kom je in aanmerking voor subsidie:

  • Het werkterrein binnen de creatieve industrie vergroten
  • Relevante internationale relaties tussen makers, ontwerpers, opdrachtgevers, producenten en culturele instellingen opbouwen en onderhouden
  • De hedendaagse Nederlandse creatieve industrie helpen om de internationale reputatie te versterken.

Verder wordt er gelet op het doel van het project, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering, de opzet en de consistentie tussen deze onderdelen. Binnen de Deelregeling Internationalisering kun je ook een startsubsidie aanvragen met een subsidieplafond van maximaal €7.500, waarmee je de mogelijkheden van een project kunt onderzoeken.

Je kunt de subsidie aanvragen wanneer het te verwachten resultaat valt onder:

  • Aansluiting op een concrete buitenlandse opgave of vraag
  • Er een samenwerking plaatsvindt tussen twee Nederlandse partijen
  • Er een samenwerking plaatsvindt met één of meer partners uit het buitenland.

Aanvragen van de subsidie

Omdat de cultuursector stil is komen te liggen in verband met Covid-19 is het momenteel niet mogelijk om een aanvraag te doen binnen deze regeling. Wel is er een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken opgezet om makers, ontwerpers, opdrachtgevers en producenten uit de creatieve industrie te ondersteunen. Alleen als de activiteiten de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers bevordert, kunnen curatoren, organisaties en bemiddelaars aanspraak maken op de subsidie.

Na het aanvragen van de regeling

Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds, dat vervolgens besluit of ze wel of niet de subsidie gaan verstrekken. De uitslag ontvang je binnen maximaal tien weken na de sluitingsdatum. Tijdens het uitvoeren van het project moet je op bepaalde momenten ook verantwoording afleggen. Twee weken voordat het project afgerond is, moet je in een online-aanvraagomgeving je verantwoording indienen.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je naast de Deelregeling Internationalisering ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag voor de Deelregeling Internationalisering compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

chevron-down