Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Deelregeling Digitale Cultuur

Beschikbaar subsidiebedrag: € 1.200.000
Ontvang subsidie voor onderzoek, experimenten, kennisuitwisseling, publicaties, mediaproductie en meer om de digitale cultuur in Nederland te bevorderen

Wat is de deelregeling Digitale Cultuur?

De deelregeling Digitale cultuur  stimuleert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling, professionalisering en kwaliteit van de Nederlandse cultuur. Door onderzoeken, experimenten en reflectie op een ontwerpende manier te stimuleren op het gebied van digitale cultuur voor organisaties, gameontwikkelaars en onafhankelijke makers moet de regeling de digitale cultuur in Nederland versterken. Het budget ligt op € 1.200.000 en wordt in vier rondes verdeeld over het jaar.

Projectsoorten

De subsidie is gericht op ontwerpers, makers en gameontwikkelaars binnen de digitale cultuur. De soorten projecten die je kunt starten met behulp van de deelregeling Digitale cultuur omvatten een experiment, onderzoek, productie van nieuwe media, ontwikkeling, interactie-ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan. Daarnaast kun je projecten financieren, gericht op kennisuitwisseling, publieke belangstelling en publicaties gericht op de reflectie en analyse op digitale cultuur.

Budget Digitale Cultuur

Het budget is € 1.200.000. Er zijn vier rondes over het jaar waarin dit bedrag verdeeld wordt. De rondes kunnen verhoogd worden vanwege de impact die de coronacrisis ook op deze industrie heeft.

De hoogte van de bijdrage die je kunt ontvangen, hangt af van verschillende factoren zoals de mate van cofinanciering en redelijkheid. Er is geen minimum gesteld aan de subsidiebijdrage van het Stimuleringsfonds, dus ook kleinschalige projecten kunnen een bijdrage ontvangen.

Er is een startsubsidie van € 7.500 voor de fase voorafgaand aan de uitvoering van een project of onderzoek.

Doelstellingen deelregeling Digitale Cultuur

De belangrijkste voorwaarde waaraan aanvragen moeten voldoen, is dat zij bijdragen aan de kwaliteit, professionalisering en ontwikkeling van de Nederlandse cultuur. Het fonds heeft verschillende beleidsdoelstellingen vastgesteld, waarbij projecten op minstens één van de volgende doelstellingen gericht moeten zijn:

  • Bevorderen cross-overs en experimenten
  • Versterken van de internationale positie van ontwerpsectoren
  • Bevorderen professionalisering ontwerppraktijk en opdrachtgeverschap
  • Bevorderen van publieksactiviteiten en maatschappelijk engagement
  • Bevorderen van artistieke kwaliteit en talentontwikkeling
  • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie.

Daarnaast let de commissie van externe adviseurs op relevantie, plan van aanpak, inhoudelijke en financiële draagvlak, expertise van de betrokken partijen en de consistentie tussen alle onderdelen.

Aanvragen regeling Digitale Cultuur

De aanvragen worden bekeken en gerangschikt op mate van de drie criteria: impact, excellentie en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten. De hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen krijgen de gevraagde subsidie zolang het totaal daarvan niet het subsidieplafond overschrijdt. Maximaal tien weken na de sluitingsdatum word je op de hoogte gebracht van het besluit.

Om er zeker van te zijn dat je aan alle voorwaarden en onderdelen voldoet, is het verstandig hulp in te schakelen van een externe partij zoals SubsidyCloud. Met onze kennis en ervaring met technologische ontwikkelingen, subsidies, communicatie met subsidieverstrekkers en met onder andere de administratie die erbij komt kijken, heb je meer zekerheid dat jouw aanvraag geaccepteerd wordt.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down