Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie De SLIM-regeling

Beschikbaar subsidiebedrag: € 48 miljoen
De SLIM-regeling biedt subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Hierdoor blijven kennis en vaardigheden van werknemers up-to-date en competitief

Wat is de SLIM-regeling?

De SLIM-regeling is een subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Mkb-bedrijven kunnen subsidie krijgen om de kennis en vaardigheden van hun werknemers up-to-date en competitief te houden. De SLIM-regeling kent een jaarlijks budget van €48 miljoen.

De SLIM-regeling kent drie algemene doelgroepen, waarvan het mkb de grootste is. Daarnaast kunnen ook grote bedrijven en samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen. De nadruk ligt echter wel op het mkb, omdat deze groep soms moeite heeft om ervoor te zorgen dat werknemers zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. De eigen investering die wordt verwacht bij een kleinbedrijf is 20% en 40% bij een middenbedrijf.

Algemene voorwaarden

De SLIM-regeling dient meerdere doelen. Ben jij van plan een van de volgende projecten op te zetten, dan kom je als mkb-ondernemer waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

  • Een opleidings- of ontwikkelplan aan de hand van een onderzoek binnen het bedrijf naar de scholingsbehoefte van het bedrijf
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen specifiek gericht op de individuele werknemers van een bedrijf of van werknemers binnen een samenwerkingsverband
  • De ondersteuning dan wel begeleiding binnen een bedrijf om een methode toe te gaan passen die ervoor moet zorgen dat werknemers gestimuleerd worden hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen die aansluiten bij een beroepsopleiding. Heeft een deel van de plaatsen betrekking op een derde leerweg bij een erkend leerbedrijf? Ook dan kom je in aanmerking voor de SLIM-subsidie.

Aanvragen van de SLIM-subsidie

Je kunt de SLIM-subsidie aanvragen vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden achteraan in de rij nadat zij gecompleteerd zijn. Het is dus belangrijk een complete subsidieaanvraag in te dienen; een onvolledige of te late aanvraag kan je veel geld kosten. SubsidyCloud heeft een succesvol trackrecord wat betreft het aanvragen van de SLIM-subsidie. Wij helpen je onder andere met het correct en op tijd aanvragen van de subsidie, waardoor we jou zoveel mogelijk ontzorgen.

Budget van de subsidie

De overheid stelt jaarlijks €48 miljoen beschikbaar in de vorm van de SLIM-regeling. Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie, moet je tussen 1 september en 30 september de subsidie aanvragen.

SubsidyCloud helpt je hierin om op tijd een aanvraag in te dienen en de slagingskans zo hoog mogelijk te maken. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, kun je tot €24.999 ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot €500.000. Heb je een bedrijf in de landbouw, horeca- of recreatiesector dan gelden er andere bedragen. De totale subsidie omvat 60% van de subsidiabele kosten (80% voor kleine ondernemers, ondernemers met minder dan 50 werknemers).

De subsidiabele kosten moeten hoger zijn dan €5.000 om in aanmerking te komen.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je naast de SLIM- regeling ook recht hebt op andere (leer- en ontwikkelings)subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je zeker zijn dat jouw SLIM-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

chevron-down