Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie De SLIM-regeling

Beschikbaar subsidiebedrag: € 48.000.000
De SLIM-regeling biedt subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Hierdoor blijven kennis en vaardigheden van werknemers up-to-date en competitief

Wat is de SLIM-regeling?

De SLIM-regeling is een subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Mkb-bedrijven kunnen subsidie krijgen om de kennis en vaardigheden van hun werknemers up-to-date en competitief te houden. De SLIM-regeling kent een jaarlijks budget van €48 miljoen.

De SLIM-regeling kent drie algemene doelgroepen, waarvan het mkb de grootste is. Daarnaast kunnen ook grote bedrijven en samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen. De nadruk ligt echter wel op het mkb, omdat deze groep soms moeite heeft om ervoor te zorgen dat werknemers zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. De eigen investering die wordt verwacht bij een kleinbedrijf is 20% en 40% bij een middenbedrijf.

Algemene voorwaarden

De SLIM-regeling dient meerdere doelen. Ben jij van plan een van de volgende projecten op te zetten, dan kom je als mkb-ondernemer waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

  • Een opleidings- of ontwikkelplan aan de hand van een onderzoek binnen het bedrijf naar de scholingsbehoefte van het bedrijf
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen specifiek gericht op de individuele werknemers van een bedrijf of van werknemers binnen een samenwerkingsverband
  • De ondersteuning dan wel begeleiding binnen een bedrijf om een methode toe te gaan passen die ervoor moet zorgen dat werknemers gestimuleerd worden hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen die aansluiten bij een beroepsopleiding. Heeft een deel van de plaatsen betrekking op een derde leerweg bij een erkend leerbedrijf? Ook dan kom je in aanmerking voor de SLIM-subsidie.

Aanvragen van de SLIM-regeling

De subsidie kent in 2022 drie openstellingen. Je kunt de SLIM-regeling aanvragen vanaf 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is er een openstelling van 1 juni tot en met 30 juni. Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden achteraan in de rij nadat zij gecompleteerd zijn. Het is dus belangrijk een complete subsidieaanvraag in te dienen; een onvolledige of te late aanvraag kan je veel geld kosten. SubsidyCloud heeft een succesvol trackrecord wat betreft het aanvragen van de SLIM-subsidie. Wij helpen je onder andere met het correct en op tijd aanvragen van de subsidie, waardoor we jou zoveel mogelijk ontzorgen.

Budget van de subsidie

De overheid stelt jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar in de vorm van de SLIM-regeling.

SubsidyCloud helpt je hierin om op tijd een aanvraag in te dienen en de slagingskans zo hoog mogelijk te maken. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, kun je tot € 24.999 ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot €500.000. Heb je een bedrijf in de landbouw, horeca- of recreatiesector dan gelden er andere bedragen. De totale subsidie omvat 60% van de subsidiabele kosten (80% voor kleine ondernemers, ondernemers met minder dan 50 werknemers).

De subsidiabele kosten moeten hoger zijn dan € 5.000 om in aanmerking te komen.

 

chevron-down