Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Circulaire Ketenprojecten aanvragen

Samen met andere ondernemers in de keten een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En heb je daarvoor hulp nodig van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen.
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » Circulaire Ketenprojecten aanvragen

Wat is de subsidie Circulaire Ketenprojecten (CKP)?

Deze subsidie is beschikbaar voor mkb'ers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die willen gaan samenwerken om een product- of materiaalketen circulair te maken. Uiteindelijk doel is dat er grondstoffen worden bespaard en de CO2-uitstoot afneemt. Let op: de samenwerkingspartijen mogen onderling niet verbonden zijn.

Subsidie is beschikbaar voor activiteiten die drempels wegnemen om de producten, processen of diensten daadwerkelijk circulair te maken. Na afloop van het project dient het resultaat op de markt gebracht te worden of te worden toegepast binnen de bedrijfsvoering.

Voorwaarden Circulaire ketenprojecten

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten zijn er diverse voorwaarden:

  • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot;
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb'ers. Of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb'ers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden;
  • De penvoerder is een van de mkb'ers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven;
  • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie;
  • Als samenwerkingsverband huur je een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn;
  • De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenprojecten voor bedoeld zijn;
  • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het gaat hier om eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per ondernemer. Indienen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Let op: de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidies?

Er zijn naast de subsidie Circulaire Ketenprojecten nog veel meer Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame- en innovatieve projecten. Zoek je hulp bij deze subsidie of wil je weten of je ook in aanmerking komt voor andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down