Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Beschikbaar subsidiebedrag: € 6 miljoen
Maak je bedrijfsvoering circulair door een procesbegeleider in te huren met de subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wat is de subsidie Circulaire Ketenprojecten?

In een circulair ketenproject werk je samen met andere ondernemers (minimaal drie en maximaal zes) om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe keten. Je ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en je kunt dit kort na afloop van het project op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Voorwaarden subsidie Circulaire Ketenprojecten

Aan de regeling zijn verschillende voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het circulaire ketenproject is gericht op grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden
 • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband zitten. Je dient de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in
 • Let op: je kunt één keer per kalenderjaar een subsidie voor een Circulair ketenproject ontvangen
 • De deelnemers in het project voeren activiteiten uit die vallen onder experimentele ontwikkeling of gaan om proces- en organisatie-innovatie
 • Het ketensamenwerkingsverband ontwikkelt een circulaire dienst of circulair product, proces of businessmodel. Uit je aanvraag moet blijken dat jij en andere ondernemers in het samenwerkingsverband dit ook daadwerkelijk gaan toepassen
 • De looptijd van het project is maximaal twee jaar

  Budget voor de subsidie Circulaire Ketenprojecten

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van jou als ondernemer. Het gaat hier om je eigen kosten en de kosten die je maakt om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer. Voor 2022 is het totale subsidiebudget 6 miljoen euro.

  Aanvragen subsidie Circulaire Ketenprojecten

  Jouw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. Het RVO toetst of de aanvraag volledig is en of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De inhoudelijke beoordeling is op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Als het subsidieplafond bereikt is, dan wordt er geloot tussen alle volledige aanvragen die op die dag binnengekomen zijn om de volgorde van behandeling te bepalen.

   

  Beschikbare subsidies

  Ga naar overzicht 
  chevron-down