Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Beschikbaar subsidiebedrag: € 4.000.000
Samen met andere ondernemers in de keten een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En heb je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen.

Wat is de subsidie Circulaire Ketenprojecten?

In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) een nieuwe. Je wil een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren, maar er zijn nog drempels door de circulariteit, nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doe je het uitzoekwerk dat nodig is om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kan je het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Voorwaarden Circulaire ketenprojecten

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten zijn er diverse voorwaarden:

  • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot;
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden;
  • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven;
  • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie;
  • Als samenwerkingsverband huur je een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn;
  • De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenproject bedoeld zijn;
  • De looptijd van uw project bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget voor de subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per ondernemer. In 2023 bedraagt het totaal beschikbare budget € 4.000.000. Je kan een aanvraag doen van 23 maart 2023 om 9:00 uur tot 29 september 2023 om 12:00 uur.
Let op: het budget voor deze regeling is al overtekend.

Kan ik nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast de subsidie Circulaire Ketenprojecten nog veel meer Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten. Zoek je een vergelijkbare subsidie of wil je weten of je ook in aanmerking komt voor andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down