Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie CEF Transport

Beschikbaar subsidiebedrag: € 24 miljard
De CEF Transport subsidie stimuleert groei, banen en concurrentievermogen.

Wat houdt CEF Transport in?

CEF Transport is een Europees subsidieprogramma dat in het leven is geroepen om de ontwikkeling van goede trans-Europese transportnetwerken te ondersteunen, zodat deze netwerken zo duurzaam, verbonden en efficiënt mogelijk worden. De Europese Unie heeft voor de periode 2014-2020 24 miljard euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen.

Voor de nieuwe budgetperiode 2021-2027 is het budget nog niet exact vastgesteld, maar dit blijft naar verwachting gelijk aan het voorgaande budget. De eerstvolgende call wordt in september opengesteld.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

Projecten die bijdragen aan de verbetering en versterking van het trans-Europese transportnetwerk komen in aanmerking voor de CEF Transport. Onderwerpen die gefinancierd worden zijn bijvoorbeeld het oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk, het wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten of het verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.

Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten krijgen doorgaans 50% van de projectkosten vergoed, uitvoeringsprojecten krijgen tussen de 10% en 50% vergoed.

CEF Transport aanvragen

Wil je CEF Transport aanvragen? Vul dan geheel vrijblijvend en kosteloos onze subsidiescan in.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down