Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Adviesregeling SAR

Met de Adviesregeling SAR kunnen mkb-bedrijven in de regio Eindhoven een externe adviseur inschakelen voor onderzoek of voor het realiseren van innovatieve ontwikkelingen

Wat is de regeling?

De adviesregeling SAR is sinds 2013 van kracht, met als doel het individuele mkb te stimuleren om vernieuwende meerwaarde voor de regio Eindhoven te ontwikkelen. SAR biedt subsidie voor de kosten van het inschakelen van een externe adviseur. Dit kan advisering zijn gericht op het onderzoek doen naar, of realiseren van innovaties. Voorwaarden voor de externe adviseur zijn:

 • De externe adviseur is een persoon met als hoofdberoep adviseur. Hieronder valt het geven van adviezen of begeleiden van bedrijven
 • De adviseur dient minstens drie jaar werkervaring te hebben
 • Het mag gaan om een adviseur van een HBO, van een universiteits of van een wetenschappelijke instelling.

Algemene voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden bij het aanvragen van de subsidieregeling SAR, wij hebben hier de belangrijkste voor je op een rijtje gezet:

 • Je moet de aanvraag indienen voor er financiële verplichtingen met externe adviseur zijn aangegaan
 • Je dient de aanvraag in met een formulier dat door de uitvoerende adviseur ter beschikking wordt gesteld
 • Deze formulieren moeten compleet zijn, correct ingevuld en ondertekend ingediend worden
 • Bij de aanvraag hoort een offerte te zitten waarin gespecificeerd wordt voor welke kosten subsidie wordt aangevraagd.

Aanvragen van de subsidie

De aanvraag kan in 2021 op twee momenten ingediend worden. De deadlines zijn op 1 april 2021 en op 1 oktober 2021.  De adviesregeling SAR is alleen beschikbaar voor mkb-ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van €25 miljoen of minder en een balanstotaal van €25 miljoen of minder. De voorwaarde bij SAR is dat je gevestigd bent in de regio Eindhoven en een nieuwe economische activiteit gaat ontwikkelen die leidt tot creatie of behoud van werkgelegenheid met een duidelijke meerwaarde zoals:

 • Het verbeteren van de kwaliteit in de vrijetijdssector in de regio
 • Het boosten van voorzieningen op het gebied van leefbaarheid in de regio
 • Het bedrijfsleven en ondernemerschap versterken in de regio
 • Ontwikkelen en realiseren van duurzaamheidsconcepten/energietransitie in de regio.

Budget voor de regeling

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten waardoor de onderneming zelf 50% van de kosten draagt. Het maximale bedrag aan subsidie voor de adviesregeling SAR is €10.000 en het minimale subsidiebedrag is €2.000.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast de SAR subsidie nog veel meer (regionale) Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten.

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je naast de SAR subsidie ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je zeker zijn dat de SAR-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down