Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions

Beschikbaar subsidiebedrag: € 500.000
Financieer je ICT-oplossing voor ouderen met de AAL-regeling. Geschikt voor grote en kleine internationale samenwerkingsprojecten

Wat is de AAL-regeling?

De AAL richt zich op internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions. Dit zijn samenwerkingsprojecten die gericht zijn op het ontwikkelen, het evalueren en het op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Deze oplossingen bevorderen de zelfstandigheid en kwaliteit van het leven van ouderen. Het aanvragen van de AAL is alleen mogelijk als je samenwerkt met partners uit het buitenland. De AAL biedt flexibiliteit met betrekking tot omvang, tijd en duur van de projecten.

Wie kan de AAL aanvragen?

De belangrijkste voorwaarde voor aanvragers is dat het een internationaal samenwerkingsproject moet zijn. Dit moeten bij een consortium minimaal drie onafhankelijke organisaties zijn, die ieder uit drie verschillende landen komen. In een consortium dient er minimaal één gebruikersorganisatie, één marktgeoriënteerde bedrijfspartner en één mkb-bedrijf vertegenwoordigd te zijn onder de Nederlandse partners.

Soorten AAL-projecten

Er zijn verschillende onderwerpen waaronder een AAL-project kan vallen:

  • ICT-oplossingen voor ouderen
  • ICT-oplossingen beschikbaar maken op de markt
  • Langer thuis wonen bevorderen
  • Het bevorderen van gezond ouder worden
  • Kwaliteit van het leven bevorderen
  • Het ontwikkelen van oplossingen samen met ouderen.

Er zijn grote en kleine samenwerkingsprojecten. Kleine samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 6 tot 9 maanden; een groter samenwerkingsproject heeft een looptijd van 12 tot 30 maanden. Kleine projecten zijn voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe ideeën, aanpakken en/of concepten voor ICT-oplossingen voor ouderen. Grote projecten ontwikkelen ICT-oplossingen voor gespecificeerde markten.

AAL-projectmarkten

De samenwerkingsprojecten die vallen onder de AAL zijn geschikt voor de volgende markten:

  • De private consumentenmarkt, met oplossingen gericht op welzijn, onafhankelijkheid, werk, leefstijl, comfort en plezier. De doelgroep is bij deze markt over het algemeen (de familie van de) ouderen en sociale netwerken
  • De publieke markt, met oplossingen gericht op gebruikersorganisaties, bedrijven en zorg-/dienstverlenende organisaties.

Budget AAL

Er is een budget beschikbaar voor de Nederlandse partners in AAL van in totaal € 2,5 miljoen. Voor een klein samenwerkingsproject is het maximale subsidiebedrag voor gezamenlijke Nederlandse partners €100.000. Bij een groot samenwerkingsproject is er een subsidie beschikbaar van maximaal €500.000 voor de gezamenlijke Nederlandse partners. Cofinanciering is verplicht bij de AAL-subsidieregeling. Het subsidiepercentage verschilt per type organisatie, maar is minstens 40% (voor grote ondernemingen) tot maximaal 75% bij een primaire gebruikersorganisatie (b.v. patiëntenorganisaties).

AAL aanvragen

Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag wordt goedgekeurd? Dan raden wij je aan om gebruik te maken van een adviseur of consultant. Zo ben je er zeker van dat de aanvraag compleet is, voldoet aan alle eisen en voorwaarden en de hoogst mogelijke subsidie binnenhaalt. Bij SubsidyCloud zitten adviseurs met ervaring en kennis in technische ontwikkelingen, subsidieadvies en in het reguleren van projecten.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down