Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Prinsjesdag: Subsidiewijzigingen 2022

Een overzicht van de belangrijkste subsidiewijzigingen voor het mkb in 2022.
Home » Nieuws » Prinsjesdag: Subsidiewijzigingen 2022

Wijzigingen WBSO 2022

Er komen in 2022 verschillende wijzigingen in de WBSO subsidie. Zo kan de WBSO in 2022 gelijk voor een heel kalenderjaar worden aangevraagd, waar dit tot heden alleen voor een beperkt tijdvlak (bijv. per kwartaal) kon. Daarnaast wordt het aanvraagproces flexibeler en eenvoudiger. Ook verandert de manier van rekenen, waardoor het WBSO-voordeel sneller verrekend kan worden met minder administratieve lasten. Daarnaast wordt het duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven. Er worden in 2022 de volgende percentages gehanteerd:

 

 • Tarief 1e schijf: 32%
 • Tarief 1e schijf starters: 40%
 • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
 • Tarief 2e schijf: 16%

Het basisbudget voor de WBSO in 2022 is € 1281 miljoen. In 2022 was er een onderuitputting van het WBSO-budget van € 55 miljoen. Dit bedrag wordt in 2022 bovenop het basisbudget gedaan, waardoor het totale budget in 2022 € 1336 miljoen bedraagt.

 

Wijzigingen subsidies Economische Zaken en Klimaat

 • Compensatie kosten verduurzaming voor particulieren en mkb: Het kabinet helpt (mkb-)bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren.
 • Budget verhoging SDE++ voor duurzame energieproductie: Het kabinet verhoogt het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), dat onder andere door het bedrijfsleven ingezet kan worden voor zonnepanelen, met € 3 miljard.
 • € 70 miljoen voor CO2-reducerende maatregelen: Ter bevordering van CO2-reducerende maatregelen is in de begroting van EZK voor 2022 € 70 miljoen  beschikbaar gesteld.
 • Verwacht: tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten: Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase voor de opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse.
 • Deep tech Fonds: Het kabinet werkt aan het opzetten van het Deep tech Fonds, een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk kan maken. De omvang van het fonds zal € 250 miljoen bedragen, waarvan € 175 miljoen door de EZK wordt ingebracht en het resterende deel door Invest-NL.
 • Steunpercentages Milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd: Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.
 • Klimaatverandering aanpakken: Het kabinet gaat € 6,8 miljard extra uitgeven aan klimaatmaatregelen.

 

Wijzigingen subsidies Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Meer subsidie voor SLIM-subsidie mkb: In 2022 is er weer € 49 miljoen beschikbaar vanuit de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling). Hiermee worden werkgevers in het mkb gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.
 • NL Leert Door: In 2022 staat budget gereserveerd voor de afronding van de tijdvakken van de regeling NL leert door met inzet van scholing (€ 25,6 miljoen) en voor de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (€ 27 miljoen).

 

Wijzigingen subsidies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Budget subsidieregeling Praktijkleren verhoogd: Om het ontstane tekort aan stages en leerwerkplekken tegen te gaan, wordt het budget voor de subsidieregeling praktijkleren verhoogd en het actieplan stages en leerbanen met één jaar verlengd. Er is per leerwerkplek, op basis van de huidige ramingen, weer € 2.700 per jaar beschikbaar.

 

 

chevron-down