Hightech MKBSubsidies

CEF Transport Blending facility

By 17 september 2020No Comments

CEF Transport Blending facility

Het EU – CEF Transport Blending facility programma ondersteunt projecten voor een digitaal en schoon Europees transportsysteem.

Meteen aanvragen

Totaal budget

€ 198.000.000

Wat is de CEF Transport Blending facility?

De Europese commissie roept met de CEF Transport Blending facility call projectuitvoerders op om voorstellen in te dienen. Deze projectvoorstellen dragen bij aan de Europese transportsector op een ecologische, duurzame en efficiënte manier. Daarnaast worden publieke en private investeerders uitgenodigd om mee te investeren in deze projecten. De subsidie kan aangevraagd worden door één of meer lidstaten of door organisaties / ondernemingen ondersteund door een uitvoerende partner met instemming van de betrokken lidstaat. De innovatieve aanpak van de CEF Transport Blending facility gaat in op 2 gebieden uit de Europese Commissie agenda ter ondersteuning voor een digitaal en schoon transportsysteem. Deze punten zijn:

  • Het European Railway Traffic Management System (ERTMS) implementeren
  • Het gebruiken en verwerken van alternatieve brandstoffen voor transport

De Blending facility is opgezet als een instrument dat valt onder de Connecting Europe Facility voor Transport. Wil je een aanvraag indienen is dit alleen mogelijk via een ‘Implementing Partner’. Dit kan een nationale investeringsbank, investeringsinstelling of de European Investment Bank (EIB) zijn. Deze bank moet van tevoren een financieringsgoedkeuring afgeven.

CEF Transport Blending facility budget

Er is een totaal budget van €198 miljoen beschikbaar gesteld voor de CEF Transport Blending facility. Hiervan is €99 miljoen voor European Railway Traffic Management System (ERTMS) projecten en €99 miljoen voor de implementatie van alternatieve brandstoffen. De hoogte van de subsidie wordt bij ERTMS-projecten bepaald op basis van een forfaitair bedrag per locomotief of per spoorweg. Ook wordt er gekeken of het gaat om seriële inbouw of prototyping gaat. Er gelden geen subsidiepercentages bij ERTMS-projecten. Bij de CEF Transport Blending facility projecten voor implementatie alternatieve brandstoffen gelden er verschillende subsidiepercentages tussen de 10% en 20%. Dit verschilt per type brandstof en voor investeringen in voertuigen en schepen of infrastructuur.

Aanvragen CEF Transport Blending facility

Je kan een aanvraag indienen in 2 stappen. Stap 1 is het plaatsen van een aanvraag in het indienportal van INEA door de projectuitvoerder. Stap 2 is het compleet maken van de aanvraag door de Implementing Partner en het opsturen van het aanvraagrapport naar INEA. Dit is telkens een maand later dan de sluitingsdata voor projectuitvoerders. Hierdoor wordt de aanvraag formeel ingediend.

De CEF Transport Blending facility subsidie is doorlopend aan te vragen sinds 15 november 2019. Voor het indienen van een aanvraag is instemming van de Nederlandse Overheid en een akkoord van de Implementing Partner een vereiste. De eerste sluitingsdatum lag op 14 februari 2020 voor projectuitvoerders. De volgende sluitingsdata lagen op 3 maanden afstand van elkaar:

  • 15 mei 2020
  • 28 augustus 2020
  • 13 november 2020
  • 13 februari 2021

CEF Transport Blending facility proces

Namens de Nederlandse overheid worden de voorstellen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent. Dit is gevraagd door de EU om zeker te zijn dat CEF Transport Blending facility projectvoorstellen passen binnen het Nederlandse beleid. Laat zo vroeg mogelijk aan het RVO weten welk projectidee je wilt uitwerken tot een aanvraag. Zij leggen dit voor aan het ministerie. Zo voorkomen ze dat je tijd verspilt aan een idee wat het ministerie niet wilt ondertekenen.

Omdat het RVO projecten van het CEF Transport Blending facility coördineert moet je ze de bevoegdheid geven als meelezer bij de aanvraag in het indienportal e-Submission van INEA. Het RVO kan dan commentaar toevoegen aan de aanvraag zodat deze verbetert kan worden, als je dat wilt. Per mail ontvang je een scan van het ondertekende aanvraagformulier. Het origineel kan opgehaald of opgestuurd worden. Zorg wel dat de aanvraag op tijd in het portaal staat.

Subsidie aanvragen